Вікторія Крюкова
Вікторія Крюкова

Закінчила Київський національний лінгвістичний університет за спеціальністю "Філолог. Англійська мова та література". У період з 2016 до 2018 рр. здобувала ступінь магістра в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка за англомовною програмою Journalism and social communications. У 2019–2020 рр. навчалася Performing Arts School Snoghoj — Acting Auteur Base Camp.

Журналістка-міжнародниця для "Лівого берега" та газети "День". Перекладачка для телеканалу "Обозреватель". Старша наукова співробітниця у Музеї Михайла Грушевського. Нині журналістка Radio Ukraine International та акторка ProEnglish Theater of Ukraine.

З дитинства мріяла працювати на радіо, бо багато балакала і швидко читала. "Усе, що ти хочеш так чи інакше збувається, якщо ти йдеш до цього. Просто завжди не тоді, і якось не так, як ти собі уявляєш" (Ю. Андрухович).

Майже усі її мрії здійснюються зараз і найкраще ще попереду, перконана Вікторія. Її часто питають, чому повернулася до України з Данії? Все прозаїчно — бо завжди боялася і робила те, що боюсь. І її інтуїція її не підвела. Вона повернулася, щоб змінитися (внутрішньо та, як результат, зовнішньо), і наразі у процесі.

На роботі Вікторію надихають люди, матеріали та нові ідеї, можливість розкрити різні теми (не лише політику) та розказати про багатьох талановитих людей, які створюють Україну.

Акторство та творчість — найбільша пристрасть у житті.

За життям Вікторії можна слідкувати на її фейсбук-сторінці

Передачі з архіву

This edition of Ukraine Global is about the movies created by Ukrainian and foreign directors about the war in Ukraine. Long before the beginning of Ukrainian-Russian war in 2014 film directors attempted to show all cultural peculiarities of our country. Among the first were outstanding writer and moviemaker Oleksandr Dovzhenko, who worked back in the 1930ies, and director Serhiy Paradzhanov. Their movies showed Ukraine as a particular land, which might have been a part of the Soviet Union politically, but was never a part of this state and Russia, in all other aspects. And of course those classic movies angered Russians, who always thought of Ukraine and Ukrainians as of something that belonged to them. Foreign celebrities also support Ukraine as much as they can. The first trailer for Superpower, a documentary about the Russian-Ukrainian war by American actor and director Sean Penn, was released in August 2023. "Ukrainians will win. The question is at what cost," Penn says off-screen. Ukrainian filmmakers have been on the forefront of this struggle for cultural recognition, first during Soviet times when Ukraine was a constituent republic and more recently since Russia’s annexation of Crimea and the emergence of the Donbas separatist movement. After the beginning of war in 2014, a new generation of Ukrainian cinema matured under the threat of Russian aggression, but also amid the hope for national renewal that came out of the Euromaidan revolution.

Цей випуск програми про фільми українських та іноземних режисерів про війну в Україні. Задовго до початку українсько-російської війни у 2014 році режисери намагалися відобразити всі культурні особливості нашої країни. Серед перших — видатний письменник і кінорежисер Олександр Довженко, який творив ще в 1930-х роках, і режисер Сергій Параджанов. Їхні фільми показували Україну як особливу землю, яка могла бути частиною Радянського Союзу політично, але ніколи не була частиною цієї держави та Росії, в усіх інших аспектах. І, звичайно, ці класичні фільми розлютили росіян, які завжди вважали Україну та українців чимось своїм. Іноземні кінорежисери теж підтримують Україну, чим можуть. У серпні 2023 року вийшов перший трейлер документального фільму «Суперсила» про російсько-українську війну американського актора та режисера Шона Пенна. "Українці переможуть. Питання в тому, якою ціною", - каже Пен за кадром. Тож, українські кінематографісти були в авангарді цієї боротьби за культурне визнання, ще за радянських часів, коли Україна була складовою республікою, а після анексії Криму Росією та появи сепаратистського руху на Донбасі, вони лише посилили цю течію. Після початку війни у 2014 році нове покоління українського кіно визрівало під загрозою російської агресії, разом з надією на національне відродження, що бере точку відліку від революції Євромайдану.

23.09.2023 03:00:05 Ukraine: Security Issue — EN

Про російсько-українську війну.

Every day, Ukrainian Radio prepares a digest of the most important news about the russian-Ukrainian war in the format of short podcast. We offer only reliable information from confirmed sources: reports on the course of the war, coverages from cities attacked by russia, as well as news about life in the home front regions of Ukraine. If you want to be aware of the situation in Ukraine, but do not have time to read the news all day – the "Ukraine: security issue" is for you.

You will hear the second part of our conversation with Sviatoslav Yurash, a young Ukrainian politician. We also discussed the question of religion in Ukraine, how we can take lessons from history, and the necessity of the world to realize that the war continues in Ukraine. So, in the long run, the Ukrainian political society started to change, which is a sign that society has changed too. We all want the change, and it will come. Maybe even sooner than we think because it is possible to reform the country even in times of war.

Ви почуєте другу частину нашої розмови з молодим українським політиком Святославом Юрашем. Ми також обговорювали питання релігії в Україні, як ми можемо брати уроки з історії та необхідність усвідомлення світом того, що в Україні триває війна. Отже, в довгостроковій перспективі українське політичне суспільство почало змінюватися, що є ознакою того, що суспільство теж змінилося. Ми всі хочемо змін, і вони прийдуть. Можливо, навіть швидше, ніж ми думаємо, тому що реформувати країну можна навіть під час війни.

20.09.2023 03:00:05 Ukraine: Security Issue — EN

Про російсько-українську війну.

Every day, Ukrainian Radio prepares a digest of the most important news about the russian-Ukrainian war in the format of short podcast. We offer only reliable information from confirmed sources: reports on the course of the war, coverages from cities attacked by russia, as well as news about life in the home front regions of Ukraine. If you want to be aware of the situation in Ukraine, but do not have time to read the news all day – the "Ukraine: security issue" is for you.

This edition of Ukraine Global is about the Third Summit of First Ladies and Gentlemen held in Kyiv last week and how it is connected to the recovery of the mental health of Ukrainians. Such Summits under the guidance of Ukrainian leaders must be taking place. We need to talk about the importance of mental health in Ukraine, especially now when it is crucial. Still, only actions matter. Words are just words. The mental hospital of Pavlov in Kyiv is full of soldiers who come from the front and don’t know what to do in their lives. Culture directors create plays about PTSD in our ordinary lives. And it is just the tip of the iceberg if the whole nation is considered. The biggest problem is that the power circle is a bit cut off from the painful reality. One of the solutions for addressing challenging mental states is finding the appropriate kind of support. People often do not just believe book-wise counselors, - they often choose to trust those who have felt something similar, who have survived a similar experience. Another solution is inviting qualified specialists to Ukraine and applying the “on the ground” knowledge and real-time experience of therapists working and living in an ongoing war. The First Lady's and the government's support will be really helpful in our case.

Цей випуск програми про Третій саміт перших леді та джентльменів, що відбувся минулого тижня в Києві, і про те, як він пов’язаний із відновленням психічного здоров’я українців. Такі саміти під керівництвом українських лідерів мають відбуватися. Треба говорити про важливість психічного здоров’я в Україні, особливо зараз, коли воно має вирішальне значення. І, все-таки, важливі лише дії. Слова - це лише слова. Київська психлікарня Павлова переповнена солдатами, які прийшли з фронту і не знають, що робити в житті. Українські молоді режисери створюють вистави про ПТСР у нашому звичайному житті. І це лише вершина айсберга, якщо брати до уваги всю націю. Найбільша проблема в тому, що владне коло трохи відірване від болючої реальності. Одним із шляхів подолання складних психічних станів є пошук відповідного виду підтримки. Люди вірять не просто книжковим порадникам, а часто вибирають довіряти тим, хто відчув щось подібне, хто пережив подібне. Іншим рішенням є запрошення кваліфікованих спеціалістів в Україну та застосування «на місцях» знань і реального досвіду терапевтів, які працюють і живуть в умовах війни, що триває. І такі спеціалісти також є в Україні. У нашій справі підтримка першої леді та уряду дуже допоможе.

17.09.2023 03:00:05 Ukraine: Security Issue — EN

Про російсько-українську війну.

Every day, Ukrainian Radio prepares a digest of the most important news about the russian-Ukrainian war in the format of short podcast. We offer only reliable information from confirmed sources: reports on the course of the war, coverages from cities attacked by russia, as well as news about life in the home front regions of Ukraine. If you want to be aware of the situation in Ukraine, but do not have time to read the news all day – the "Ukraine: security issue" is for you.

16.09.2023 03:00:05 Ukraine: Security Issue — EN

Про російсько-українську війну.

Every day, Ukrainian Radio prepares a digest of the most important news about the russian-Ukrainian war in the format of short podcast. We offer only reliable information from confirmed sources: reports on the course of the war, coverages from cities attacked by russia, as well as news about life in the home front regions of Ukraine. If you want to be aware of the situation in Ukraine, but do not have time to read the news all day – the "Ukraine: security issue" is for you.

This edition of International Dialogue is about the modern political trends in Ukraine and how did it change recently. In 2019, new parties came to Verkhovna Rada, and new young leaders appeared there. It is very interesting to watch how the leading party, the Servant of the People party, invited a lot of new faces to them. Some of them had no political background, like M. Tyshenko. Still, the President said he believes them and wants to give a chance to people. A new generation of media managers and professionals in different spheres came to power. Sviatoslav Yurash became the youngest MP in Ukraine. He co-founded the cross- party conservative grouping Values. Dignity. Family in the Ukrainian parliament. He also voted against ratification of the Istanbul Convention in Ukraine. Today, we will talk with Sviatoslav about creating a new political culture in Ukraine, war realities, and how we can develop more our international connections with world partners. You will hear the first part of our conversation.

Цей випуск Міжнародного діалогу про сучасні політичні тренди в Україні та про те, як вони змінилися останнім часом. У 2019 році до Верховної Ради прийшли нові партії, з’явилися нові молоді лідери. Дуже цікаво спостерігати за тим, як лідируюча партія «Слуга народу», запросила до себе багато нових обличь. Деякі з них не мали політичного досвіду взагалі, як М. Тищенко. Проте Президент сказав, що вірить їм і хоче дати шанс людям. До влади прийшло нове покоління медіаменеджерів і професіоналів у різних сферах. Святослав Юраш став наймолодшим народним депутатом України. Він став співзасновником міжпартійного консервативного блоку «Цінності. Гідність. Сім'я» в українському парламенті. Він також голосував проти ратифікації Україною Стамбульської конвенції. Сьогодні, ми поговоримо зі Святославом про створення нової політичної культури в Україні, реалії війни та про те, як ми можемо розвивати міжнародні зв’язки зі світовими партнерами. Ви почуєте першу частину нашої розмови.

13.09.2023 03:00:05 Ukraine: Security Issue — EN

Про російсько-українську війну.

Every day, Ukrainian Radio prepares a digest of the most important news about the russian-Ukrainian war in the format of short podcast. We offer only reliable information from confirmed sources: reports on the course of the war, coverages from cities attacked by russia, as well as news about life in the home front regions of Ukraine. If you want to be aware of the situation in Ukraine, but do not have time to read the news all day – the "Ukraine: security issue" is for you.

This edition is about the concept of Intermarium geopolitical project and why it is beneficial for Ukraine to be a part of it. According to Hannes Nagel, head of the Center for Crisis Studies in Estonia, the consequences of the most recent wave of Russian aggression in Ukraine in 2022 will change the world in many aspects - from international law to nuclear security and locally from regional cooperation to integration. Jacek Bartosiak, a Polish lawyer and geopolitical expert commented on Intermarium and the future of Central and Eastern Europe in the context of the war in Ukraine. He also pointed out that Russia is trying to divide the countries of Intermarium alliance through diplomatic games and stressed that in case if Ukraine fails- they will be the next target. Ukraine's desire and request to be accepted and become part of a larger and real European security system (NATO) and economy (EU) identical to Estonia is still in the interests of all the parties mentioned above. Without achieving these strategic goals, we would remain an eternal periphery of Europe with associated threats and limitations. On a European scale, it would be a real geopolitical catastrophe of the 21st century – to be so close and simultaneously so far in the corner of the European waiting room.

Цей випуск програми про концепцію геополітичного проекту Intermarium і про те, чому Україні вигідно бути його частиною. За словами Ханнеса Нагеля, керівника Центру кризових досліджень в Естонії, наслідки останньої хвилі російської агресії в Україні у 2022 році змінять світ у багатьох аспектах – від міжнародного права до ядерної безпеки та локально від регіональної співпраці до інтеграції. Яцек Бартосяк, польський юрист і геополітолог, прокоментував ініціативу Міжмор’я та майбутнє Центрально-Східної Європи в контексті війни в Україні. Він також зазначив, що Росія шляхом дипломатичних ігор намагається роз’єднати країни Міжмор’я, і наголосив, що в разі невдачі Україні вони будуть наступною мішенню. Бажання та прохання України бути прийнятою та стати частиною більшої та реальної європейської системи безпеки (НАТО) та економіки (ЄС), ідентична до Естонії, і все ще відповідає інтересам усіх згаданих вище сторін. Без досягнення цих стратегічних цілей ми залишалися б вічною периферією Європи з відповідними загрозами та обмеженнями. У європейському масштабі це було б справжньою геополітичною катастрофою ХХІ століття – бути так близько і водночас так далеко в кутку європейської приймальні.