З Україною в серці
З Україною в серці

Вибір переїзду за кордон вимагає сміливості, міцного духу та рішучості. Люди прагнуть сховатися від війни і шукають кращої можливості для проживання в іншій країні. Наша програма "З Україною в серці" — про сильних духом українців, які доклали неймовірних зусиль і досягли неймовірного результату, живучи за кордоном.

Передачі з архіву

Welcome to our podcast 'With Ukraine in Heart" and today we have a special guest joining us from Germany. Nataliia Oliferovych is a talented artist and a student at the Academy of Fine Arts in Leipzig. Her art project focuses on Ukrainian women in Europe and sheds light on the challenges they face. Let's dive into her experiences and insights

Ласкаво просимо до нашого подкасту "З Україною в серці", і сьогодні до нас приєдналася спеціальна гостя з Німеччини. Наталія Оліферович - талановита художниця, студентка Академії образотворчих мистецтв у Лейпцигу. Її мистецький проект присвячений українським жінкам у Європі та проливає світло на виклики, з якими вони стикаються. Давайте зануримося в її досвід та ідеї

Вибір переїзду за кордон вимагає сміливості, міцного духу та рішучості. Люди прагнуть сховатися від війни і шукають кращої можливості для проживання в іншій країні. Наша програма "З Україною в серці" — про сильних духом українців, які доклали неймовірних зусиль і досягли неймовірного результату, живучи за кордоном.

Welcome to our podcast, where we talk to Ukrainians living abroad. Today, we have a special guest with us, Oleksandr Galka, a blogger, a founder of Network UA channel,  who has been helping Ukrainian refugees settle down in the UK for several years now

Ласкаво просимо до нашого подкасту, де ми спілкуємося з українцями, які проживають за кордоном. Сьогодні з нами спеціальний гість, Олександр Галка, блогер, засновник каналу Network UA, який уже кілька років допомагає українським біженцям влаштуватися у Великобританії

Welcome to our weekly program about Ukrainian refugees who are living in different countries. Today, we have a very special guest with us, Mark Zheleznyak, who is living in Japan and working as a project professor at the Institute of Environment Radioactivity at Fukushima University. It is the second part of the program

Ласкаво просимо до нашої щотижневої програми про українських біженців, які живуть у різних країнах. Сьогодні з нами особливий гість, Марк Железняк, який живе в Японії та працює професором проекту в Інституті радіоактивності навколишнього середовища в Університеті Фукусіма. Це друга частина програми

More than 12 thousand square kilometers of Ukraine's nature reserves have become a war zone. Populations of rare endemic and migrant species suffered great losses, birds were forced to abandon nests and change their usual migration routes. The efforts of decades-long conservation projects were ruined. According to claims by Ukraine's environment ministry, altogether the losses from land, water and air pollution amounted to $51.4 billion. Today, we have a very special guest with us, Mark Zheleznyak, who is living in Japan and working as a project professor at the Institute of Environment Radioactivity at Fukushima University.

Понад 12 тисяч квадратних кілометрів заповідної території України стали зоною бойових дій. Популяції рідкісних ендемічних та перелітних видів зазнали великих втрат, птахи були змушені покидати гнізда та змінювати звичні міграційні маршрути. Зусилля десятиліть проектів по збереженню були зруйновані. За даними Міністерства екології України, сумарні збитки від забруднення землі, води та повітря склали 51,4 мільярда доларів. Тому сьогодні з нами особливий гість, Марк Железняк, який живе в Японії та працює професором проекту в Інституті радіоактивності навколишнього середовища в Університеті Фукусіма

Welcome back to our weekly program about Ukrainian refugees. Today, we have a special guest with us, Alyona Savina, who is currently living in Germany and has her own YouTube channel where she interviews volunteers, militiries and social activists who are raising awareness about the war in Ukraine. So without further ado, let's welcome our guest

Вітаємо знову в нашій щотижневій програмі про українських біженців. Сьогодні з нами спеціальний гість Альона Савіна, яка зараз живе в Німеччині і має власний YouTube-канал, де вона бере інтерв’ю у волонтерів, військових та громадських активістів, які привертають увагу до війни в Україні. Тож без зайвих слів, вітаємо нашого гостя

Around a million Ukrainian refugees have been recorded as arriving in Germany from the start of the war. Since the outbreak of the war, the German Government has made available more than 12,5 billion euro in bilateral support; this aid includes a substantial winter assistance program, helping those who have fled Ukraine, and assisting efforts to investigate war crimes. Today we will talk with our refugee in Germany Lisa Hliebova about the help that Germany kindly provides to our people there.

Зафіксовано близько мільйона українських біженців, які прибули до Німеччини з початку війни. З початку війни уряд Німеччини виділив понад 12,5 мільярдів євро двосторонньої підтримки; ця допомога включає суттєву зимову програму допомоги, допомогу тим, хто виїхав з України, та сприяння зусиллям у розслідуванні військових злочинів. Сьогодні ми поговоримо з нашою біженкою в Німеччині Лізою Глєбовою про допомогу, яку Німеччина люб'язно надає нашим людям там.

We continue our podcasts about the current state of the theater during the war in Ukraine, and our next episode is an interview with Ukrainian actress and director Anabel Sotelo Ramirez, who actively promotes the theater culture of Ukraine in the international community

Ми продовжуємо наші подкасти про поточний стан театрів під час війни в Україні і на черзі в нас – інтерв’ю з українською актрисою та режисером Анабель Сотело Рамірес, яка активно популяризує театральну культуру України в міжнародному театральному співтоваристві

When war broke out in Ukraine almost one year ago, thousands of people from across Britain opened their hearts to our refugees. A huge number of refugees have been able to settle and move into jobs. And in our today's program, we will talk with Kristina Nedyalkova who is currently living in the UK. Kristina kindly agreed to tell us about the Biometric Residence Permit, possible pitfalls, and all pros and cons of living in Scotland.

Коли майже рік тому в Україні почалася війна, тисячі людей з усієї Британії відкрили свої серця нашим біженцям. Величезній кількості біженців вдалося влаштуватися та знайти роботу. А в нашій сьогоднішній програмі ми поговоримо з Крістіною Недялковою, яка зараз проживає у Великобританії. Крістіна люб'язно погодилася розповісти нам про Biometric Residence Permit, можливі підводні камені та всі плюси і мінуси життя в Шотландії

As the guest of our previous program, actress Alina Zevakova, says, the only movie that is made in our country during wartime is a documentary. Therefore, the guest of our today's program is Oleksii Burmak, a volunteer, and director of a series of documentaries that should help Western society open its eyes to events in our country and beyond

Як розповіла гостя нашої попередньої програми актриса Аліна Зевакова, єдине кіно, яке знімають у нашій країні під час війни, – документальне. Тому гість нашої сьогоднішньої програми – Олексій Бурмак, волонтер, режисер серії документальних фільмів, які мають допомогти західному суспільству відкрити очі на події в нашій країні та за її межами