З Україною в серці
З Україною в серці

Вибір переїзду за кордон вимагає сміливості, міцного духу та рішучості. Люди прагнуть сховатися від війни і шукають кращої можливості для проживання в іншій країні. Наша програма "З Україною в серці" — про сильних духом українців, які доклали неймовірних зусиль і досягли неймовірного результату, живучи за кордоном.

Передачі з архіву Radio Ukraine International

Zoryana Kushpler is a famous Ukrainian opera and concert singer who has been an Ensemble Member at The Vienna State Opera since March 2007. From the start of the war in Ukraine Zoryana and her international opera colleagues actively conduct charity concerts and events all over the world to support Ukrainians.

Зоряна Кушплер – відома українська оперна та концертна співачка, яка є членом ансамблю Віденської державної опери з березня 2007 року. З початку війни в Україні Зоряна та її міжнародні оперні колеги активно проводять благодійні концерти та заходи для підтримки українців по всьому світу.

Serhiy Saroyan is a co-founder and partner of Board in Odesa and Prague, a businessman and a public figure with a twenty-year-long experience, founder of the Performance Management project and co-founder of Financial Consulting Ltd., a management and scaling expert for businesses of Ukraine and Europe.

Сергій Сароян – співзасновник і партнер Board в Одесі та Празі, бізнесмен і громадський діяч з двадцятирічним досвідом, засновник проекту Performance Management і співзасновник Financial Consulting Ltd., менеджмент і експерт з масштабування для бізнесу України та Європи

Meméme is an innovative underwear brand founded in 2019 by Ukrainian businessman and entrepreneur, Vladislav Guristrimba. The company also donates to the HelpUkraine Center (headed up by Vladislav Guristrimba). Guristrimba has been active from the start in his efforts and ability to help Ukrainians leave their homeland to go primarily to Poland. So today we have a chance to talk with Vladislav, who is now in the US, about business and his social activities.

Meméme – інноваційний бренд нижньої білизни, заснований у 2019 році українським бізнесменом та підприємцем Владиславом Гурістрімбою. Також компанія робить пожертви Центру HelpUkraine (керівник Владислав Гурістримба). Гурістрімба від самого початку був активним у своїх зусиллях і здатності допомогти українцям покинути свою батьківщину, щоб виїхати насамперед до Польщі. Тож сьогодні ми маємо нагоду поговорити з Владиславом, який зараз перебуває у США, про бізнес та його громадську діяльність.

The guest of our next program is Mariia Dziubenko, a fashion designer, pattern maker and a stylist. Maria is a Winner of Ukrainian "Runway " tv show. As well she is an owner of an outsource factory.

Гість нашої чергової програми – модельєр та стиліст Марія Дзюбенко. Марія - переможниця українського телешоу "Подріум". Крім того, вона є власницею аутсорсингової фабрики.

Вибір переїзду за кордон вимагає сміливості, міцного духу та рішучості. Люди прагнуть сховатися від війни і шукають кращої можливості для проживання в іншій країні. Наша програма "З Україною в серці" — про сильних духом українців, які доклали неймовірних зусиль і досягли неймовірного результату, живучи за кордоном.

Everyone from time to time wonders what success is! Many of us chase career titles, money, or social status — and yet we don’t feel successful when we get those things. That’s because you can only measure success in your life when you define what drives your happiness and helps you find purpose. The hero of our show Doctor Yana Tokar, a beauty injection specialist, shared her own way to success. As well Yana told us how the war has made its corrections in her life, and how exactly she managed to overcome difficulties to move on.

Кожен час від часу задається питанням, що таке успіх! Багато хто з нас в пошуках кар’єрного звання, грошей чи соціального статусу — і все ж ми не почуваємося успішними, коли отримуємо ці речі. Це тому, що виміряти успіх у своєму житті можливо лише тоді, коли ви визначите, що рухає вашим щастям і допомагає вам знайти мету. Героїня нашого шоу доктор Яна Токар, фахівець космітології, поділилася власним шляхом до успіху. А також Яна розповіла, як війна внесла свої корективи в її життя, і як саме їй вдалося подолати труднощі для того щоб рухатися далі.

Olexandra Kharlan was born in Ukraine, got her education and started her career in Kyiv, the capital of Ukraine. At the moment she lives in Sweden. In Ukraine, she worked as a lawyer in an international company. The company then sent her to Stockholm. She got married and had a daughter there. In this interview, Olexandra will talk not only about her adaptation process in a foreign country, about the birth of a new family and happiness, but also about the evil that came into their lives in February 2022. Her mother experienced all the horror of the first days of the war, because she lived in Bucha, a region near Kyiv, now known throughout the world. Olexandra will share with us all these impressions and how she managed to settle down in Sweden in this program.

Олександра Харлан народилася, отримала освіту і працювала в Києві. Наразі вона живе у Швеції. В Україні вона працювала юристом в міжнародній компанії. Потім компанія направила її до Стокгольму. Там вона вийшла заміж і в неї народилася донечка. В цьому інтерв’ю Олександра розповідає не тільки про свою адаптацію в чужій країні, про народження нової сім’ї і роботу, але й про біду яка в лютому 2022 року увірвалася в їх життя. Її мама перенесла весь жах перших днів війни, тому що проживала в Бучі, районі під Києвом, тепер вже відомому на весь світ. Про всі ці враження і про те як їй вдалося адаптуватися у Швеції Олександра розповідає в цій передачі.