Președintele Ucrainei, Volodymyr Zelenski, a înregistrat în Rada Supremă proiectul de lege „Despre introducerea modificărilor la Constituția Ucrainei cu privire la descentralizare”

16.12.2019 р., 12:00

Modificările constituționale respective sunt orientate la descentralizarea puterii și reînnoirea reglementării constituționale în domeniul înfăptuirii autoadministrării locale și organizării orânduirii administrativ-teritoriale conform cerințelor Cartei europene a autoadministrării locale.

Proiectul de lege prevede schimbări în Legea Fundamentală a statului referitoare la descentralizarea puterii în Ucraina, perfecționarea organizării teritoriale a puterii și consolidării statutului constituțional-juridic al autoadministrării locale. În notița explicativă la acest proiect de lege se arată că descentralizarea nu înseamnă slăbirea puterii centrale în astfel de probleme cum sunt domeniul apărării, politica externă, securitatea națională, supremația dreptului, respectarea drepturilor și libertăților omului.     

Noutăţi la temă