Templul muzelor

Emisiune literar-artistică. Pentru prima dată a răsunat în eter în ianuarie 2005.

La ea participă scriitori, personalităţi de creaţie notorii din Ucraina, România şi Republica Moldova, laureaţi ai premiilor naţionale şi internaţionale în domeniul literaturii şi artei, traducători ai operelor din literaturile ucraineană şi română, exegeţi ai relaţiilor culturale şi spirituale ucraineano-româno-moldave.

Răsună în eter în fiecare a doua duminică a lunii, la orele 17.08 şi în ziua următoare la  orele 13.08.

Emisiunile anterioare

 • 14.01.2019 00:06:49
  - RUI
  Prezintă:
  • Vasile Carlaşciuc, Карлащук В.

  Pagini neuitate ale eminescienei bucovinene – către aniversarea 169-a a nașterii poetului național al românilor, M. Eminescu, Cel mai bun traducător al poemului „Luceafărul” de M. Eminescu în limba ucraineană – 80 de ani de la nașterea scriitorului și traducătorului ucrainean, V. Kolodii.

  – Незабутні сторінки буковинської емінесчіани – до 169-ої річниці від дня народження національного поета румунів М. Емінеску, – Найкращий перекладач поеми «Лучафер» М. Емінеску українською мовою – 80 років від дня народження відомого українського поета та перекладача В. Колодія.

 • 13.01.2019 18:06:49
  - RUI
  Prezintă:
  • Vasile Carlaşciuc, Карлащук В.

  Pagini neuitate ale eminescienei bucovinene – către aniversarea 169-a a nașterii poetului național al românilor, M. Eminescu, Cel mai bun traducător al poemului „Luceafărul” de M. Eminescu în limba ucraineană – 80 de ani de la nașterea scriitorului și traducătorului ucrainean, V. Kolodii.

  – Незабутні сторінки буковинської емінесчіани – до 169-ої річниці від дня народження національного поета румунів М. Емінеску, – Найкращий перекладач поеми «Лучафер» М. Емінеску українською мовою – 80 років від дня народження відомого українського поета та перекладача В. Колодія.