Renaşterea naţională

Fiecare cultură naţională este o floare fără asemănare în cununa spiritualităţii.

Creată în decursul veacurilor de geniul popular şi de cele mai luminate minţi ale neamului, cultura, cu bogatele ei tradiţii şi obiceiuri, are nevoie de susţinere din partea statului şi de entuziaşti – oameni care au grijă s-o păstreze, s-o dezvolte şi s-o transmită urmaşilor. Materialele incluse la această rubrică cuprind întregul proces de renaştere naţională – o componentă a operei de făurire a statului ucrainean independent, şi, în deosebi, viaţa spirituală a românilor din Ucraina şi a ucrainenilor din România şi Republica Moldova.

Emisiune prezentă în programele noastre în fiecare zi de joi la orele 17.32 şi vinerea la orele 13.32.

Viitoarele emisiuni

 • 20.06.2019 18:32:36
  - RUI

  Viaţa culturală a minorităţilor naţionale din Ucraina, care au drept scop renaşterea limbii materne, culturii naţionale, tradiţiilor şi obiceiurilor, păstrarea identităţii proprii.

  Культурне життя національних меншин в Україні, які мають на меті відродження рідної мови, національної культури, традицій та звичаїв, збереження власної ідентичності.

Emisiunile anterioare

 • 13.06.2019 18:33:00
  - RUI
  Prezintă:

  Turismul ca metodă de cunoaștere a patrimoniului cultural al poporului – itinerarele turistice care leagă Bucovina de Nord (regiunea Cernăuți) cu Bucovina de Sud (județul Suceava, România).

  Туризм як метод пізнання культурної спадщини народу - про туристичні маршрути Північної Буковини (Чернівецька обл.) та Південної Буковини (Сучавський повіт Румунії).

 • 06.06.2019 18:32:33
  - RUI
  Prezintă:

  „Cina de taină a cuvântului matern” – cunoscutul poet român din Cernăuți, laureat al unor premii literare din România, Ilie T. Zegrea, și-a marcat jubileul de 70 de ani.

  «Тайна вечеря рідного слова» – відомому румунському поетові з Чернівців, лауреата літературних премій Румунії І. Т. Зегрі виповнилось 70 років.