Lituania se pronunță împotriva ridicării sancțiunilor impuse Rusiei

30.08.2016 р., 17:16

SancţiunileimpuseRusieidecătreUniuneaEuropeană dincauzaconflictuluidinUcrainaartrebuisă rămână învigoareatâtatimpcâtsituaţiapeterennuseîmbunătăţeşte, adeclaratministruldeExternealLituaniei, LinasLinkevicius, respingândastfelapelurileSlovaciei, caredeţinepreşedinţiasemestrială aConsiliuluiUniuniiEuropene, caacesteasă fieridicate.

UniuneaEuropeană aimpussancţiunifinanciare, îndomeniulenergieişicelalapărăriiîmpotrivaMoscoveidupă ceRusiaaanexatînmartie2014 peninsulaCrimeeaşibloculcomunitaraconvenitînlunaiuniesă prelungească sancţiunilepână lasfârşitulluniiianuarieanulviitor.Amintim că premierul slovac, Robert Fico, a cerut Uniunii Europene să ridice sancţiunile după o întrevedere la Moscova cu preşedintele rus, Vladimir Putin, spunând că acestea au adus prejudicii atât Uniunii Europene cât şi Rusiei şi nu au avut absolut nici o influenţă. Ministrul lituanian a afirmat că propunerile pentru ridicarea sancţiunilor sunt premature în condiţiile în care situaţia din estul Ucrainei rămâne tensionată, accesul observatorilor la zona de conflict rămâne restricţionat şi Rusia este încă implicată militar.

Lituania se pronunță împotriva ridicării sancțiunilor impuse Rusiei