Мобільний додаток

Мистецтво праці

Мистецтво праці

Програма присвячена культурному життю в Україні, висвітлює найважливіші тенденції в українському кіно, літературі і сучасному мистецтві.

Минулі передачі

 • 15.10.2019 23:19:30
  - RUI
  Ведучі:

  Women’s place inside democracies, and their right to truth: a conversation with the French Feminist philosopher Geneviève Fraisse.

  Місце жінок у демократії та їхнє право на істину: розмова з французькою феміністською філософкою Женев'єв Фресс.

 • 08.10.2019 23:19:30
  - RUI
  Ведучі:

  A conversation with professor Jakob Rigi about the notion of digital labor and his research about the nowadays’ economy of knowledge and information.

  Розмова з професором Якобом Ріґі про поняття цифрової праці та його дослідження сучасної економіки знання та інформації.