Mobile Site

Renaşterea naţională

Fiecare cultură naţională este o floare fără asemănare în cununa spiritualităţii.

Creată în decursul veacurilor de geniul popular şi de cele mai luminate minţi ale neamului, cultura, cu bogatele ei tradiţii şi obiceiuri, are nevoie de susţinere din partea statului şi de entuziaşti – oameni care au grijă s-o păstreze, s-o dezvolte şi s-o transmită urmaşilor. Materialele incluse la această rubrică cuprind întregul proces de renaştere naţională – o componentă a operei de făurire a statului ucrainean independent, şi, în deosebi, viaţa spirituală a românilor din Ucraina şi a ucrainenilor din România şi Republica Moldova.

Emisiune prezentă în programele noastre în fiecare zi de joi la orele 17.32 şi vinerea la orele 13.32.

Next programmes

 • 25.01.2018 17:32:36
  - RUI

  Viaţa culturală a minorităţilor naţionale din Ucraina, care au drept scop renaşterea limbii materne, culturii naţionale, tradiţiilor şi obiceiurilor, păstrarea identităţii proprii.

  Культурне життя національних меншин в Україні, які мають на меті відродження рідної мови, національної культури, традицій та звичаїв, збереження власної ідентичності.

 • 26.01.2018 00:32:35
  - RUI

  Viaţa culturală a minorităţilor naţionale din Ucraina, care au drept scop renaşterea limbii materne, culturii naţionale, tradiţiilor şi obiceiurilor, păstrarea identităţii proprii.

  Культурне життя національних меншин в Україні, які мають на меті відродження рідної мови, національної культури, традицій та звичаїв, збереження власної ідентичності.

Previous programmes

 • 19.01.2018 00:33:15
  - RUI
  Leading:

  Organele de stat și societățile național-culturale românești din regiunea Cernăuți susțin școlile pentru minoritățile naționale din ținut.

  Державні органи та румунські національно-культурні товариства Чернівецької області підтримують школи для національних меншин краю.

 • 18.01.2018 17:33:15
  - RUI
  Leading:

  Organele de stat și societățile național-culturale românești din regiunea Cernăuți susțin școlile pentru minoritățile naționale din ținut.

  Державні органи та румунські національно-культурні товариства Чернівецької області підтримують школи для національних меншин краю.

 • 12.01.2018 00:32:52
  - RUI
  Leading:

  Universitatea din Timișoara (România) conlucrează cu instituții de învățământ din Bucovina și Transcarpatia.

  Університет м. Тімішоара (Румунія) співпрацює з закладами освіти Буковини та Закарпаття.

 • 11.01.2018 17:32:52
  - RUI
  Leading:

  Universitatea din Timișoara (România) conlucrează cu instituții de învățământ din Bucovina și Transcarpatia.

  Університет м. Тімішоара (Румунія) співпрацює з закладами освіти Буковини та Закарпаття.